PI6ATS
PI6ATS is de 23 cm amateur televisie repeater van midden Nederland

Video versterker

Het basisschema van de video versterker.

(Uitgangselco is niet getekend in het schema!).

 

De video versterker van het schema uit Elektuur (juli/augustus 1985) is door PA0ABY in een blikje gebouwd voor gebruik met een standaar analoge satelliet ontvanger. Om de 4 Volt DC spanning binnen te houden is een elco aan de uitgang geplaatst. Deze moet voldoende groot zijn om de synchronisatiepulsen niet negatief te be´nvloeden. 470 of 1000 uF is voldoende. Over de voedingsspanning is ook een elco geplaatst.

Hoewel het allemaal naar behoren leek te functioneren was de versterking slechts ÚÚn zodra de schakeling belast werd met een monitor (scart aansluiting van de TV). Om de versterkingsfactor te be´nvloeden dient de verhouding tusen R7 en R8 anders te worden. Door R8 56 Ohm en R7 390 Ohm te maken komt er bij 0,5 Volt video ingangsspanning onmgeveer 1 Volt uit. Ongeveer spanning keer twee dus. Om de hogere video frequentie nog wat meer versterking te geven is nog een C'tje geplaatst over R8.

Eventueel kan de versterking nog groter gemaakt worden en een potmeter worden toegevoegd zodat het niveau naar behoefte regelbaar is.

  doel, achtergrond en geschiedenis van PI6ATS.
  technische beschrijving, locatie, foto's van PI6ATS.
  eenvoudige uitleg m.b.t. ATV, repeaters en condities.
  foto's van 6 cm apparatuur, voor zover dit betrekking heeft op de (mogelijk) toekomstige 6 cm ingang.